Grups Municipals

Alcalde:  Sr. Joaquim Miralles Pegueroles

Àrees municipals:

1.-Àrea Social
2.-Àrea Cultural
3.-Àrea Econòmica
4.-Àrea Serveis
 
 
Les diferents àrees es desglosse de la següet forma i es designa el resposable
 
1.-Àrea Social:
 
-Benestar i familia: Júlia Borrrull Povill
-Joventut: Albert Julve Timoneda
-Turisme: Albert Julve Timoneda
-Dones: Júlia Borrull Povill
 
2.-Àrea Cultural:
 
-Cultura: Júlia Borrull Povill
-Ensenyament: Júlia Borrull Povill
-Festes: Lluís Borrull Llombart i Julio José Vallés Foz
 
3.-Àrea Econòmica:
 
-Hisenda: Lluís Borrull Llombart
-Personal: Lluís Borrull Llombart
-Esports: Julio José Vallés
-Medi Ambient: Albert Julve Timoneda
 
4.-Àrea Serveis:
 
-Salut: Júlia Borrull Povill
-Agricultura: Albert Julve Timoneda
-Manteniment: Lluís Borrull Llombart
-Imatge del Poble: Júlia Borrull Povill
-Obres: -Julio José Vallès Foz
 
 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 
Alcalde:         Joaquim Miralles Pegueroles       PdeCat
Vocals:          Lluís Borrull Llombart                     PdeCat
                        Albert Julve Timoneda                   PdeCat
                        Neus Sanromà Samper                 ERC-AM
 
 
  
 
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES:
 
-Consell Escolar del Col-legi Públic “La Miranda”: Júlia Borrull Povill, regidora i com a suplent Joaquim Miralles Pegueroles, alcalde.
 
-Parc Natural dels Ports: Albert Julve Timoneda, regidor i com a suplent, Lluís Borrull Llombart, regidor.
 
-Reserva Nacional de Caça: Albert Julve Timoneda, regidor i com a suplent, Lluís Borrull Llombart, regidor.
 
-Junta Pericial Municipal de Cadastre:  Albert Julve Timoneda, regidor i com a suplent, Julio José Vallés Foz.
 
-ADF: Joaquim Miralles Pegueroles, alcalde i com a suplent, Albert Julve Timoneda, regidor.
 
-Casal: Júlia Borrull Povill, regidora i com a suplent, Julio José Vallés Foz, regidor.
 
-CIS: Joaquim Miralles Pegueroles, alcalde i com a suplent, Lluís Borrull Llombart, regidor.
 
 
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
 
  1. –Joaquim Miralles Pegueroles
  2. –Lluís Borrull Llombart
  3. –Julio José Vallés Foz
Amb el suport de:


Ajuntament d'Arnes , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?