Ets a: Portada > Notícies SUBVENCIONS

Notícies

SUBVENCIONS


SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2017

 

-Equipament del Casal Municipal. 3.461,76€

-Millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà:              

            Manteniment. 1.377,30€      Inversió. 1.038,86€

-Protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics i abandonats. 3.500,37€

-PEXI, Serveis Informàtics Ajuntament. 7.384€

-Bous. 460,46€

-Activitats Esportives Extraordinàries. 1.225€

-Consultori Mèdic. 1.399,44€-Socorrista Piscina. 5.006,84€
-E-catàleg, grups culturals. 8.658,10€

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2016

-El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 1.648,15€ la 13ª Festa de la Mel. 

 -La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 116,04€ "Els interessos prestec".

-Programa i activitats de foment cultural any 2016:
     Activitats de caràcter Tradicional:  588,63 euros.

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 42.238,80€ "les despeses corrents" corresponents, al Pla d'Acció Municipal.

-Finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016:
     Consultoris mèdics: 2.145,24 euros.

-Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2016:
     Piscines: 6.590,62 euros.

-Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2016:
     Inversions: 557,73 euros.   Manteniment Aigua Potable: 2.176,50€

- Subvencions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. Convocatòria 2016:
     Peridomèctics: 2.703,30 euros.

 

 

SUBVENCIONS 2015

    

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat a l'Ajuntament d'Arnes, la reparació de la tanca perimetral de l'equipament esportiu, per un import de 7.964,84 euros

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat a l'Ajuntament d'Arnes, treballs complementaris del Pla Ordenació Urbanística per un import de 9.000,00€.

 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."

 

 
 
 

-El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 1.403,71€ la 12ª Festa de la Mel.


 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 42.234,40€ "les despeses corrents" corresponents, al Pla d'Acció Municipal.

  

-La Diputació de Tarragona ha subvencionar per un import de 2.538,68€. "la Protecció de la salut publica per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015, peridomèstics".

 

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.641,26€, "la seguretat a les zones de bany i socorrista a la piscina".

 

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 238,94€ "Els interessos prestec".

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 909,79€ les Activitats Culturals: "Subvenció per a programes i activitats de foment cultural".

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat "Actuacions per a la protecció de la salut i per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà":

- Inversions: 1.234,02€

- Control de la qualitat de l'Aigua i altres despeses. Manteniment: 1.740,24€

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.092,25€ les despeses per a "la millora de les instal-lacions i equipament dels consultoris mèdics locals".


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.975,40€ les inversions per equipaments municipals 2015: "Arranjament piscina municipal"

 

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.641,26€ les Piscines d'Arnes: "Subvenció Actuacions de la salut pública per seguretat a zones de banys (platges i piscines)".

 
SUBVENCIONS 2014


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 9.000€ "Reparació elements de fusta al Molí de l'Oli"


- La Diputació de Tarragona, ha subvencionat "Obres de caràcter urgent a diferents carrers d'Arnes per a la prestació serveis minims", per un import de 27.537,99€.


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 291,51€ els interessos préstec 2014.


- Pel Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) la col·locació de baranes en la via pública per un import de 6.975,65€ i l'adequació del jardí del carrer Lluís Companys per un import de 4.486,37€.


- Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la Seguretat de bany (piscines i platges) la piscina d'Arnes per un import de 5.545,57€.

- El finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals, el Consultori d'Arnes per un import de 4.521,00€.

- Els Programes i Activitats Culturals: Programa i Activitats Culturals Arnes per un import de 1.346,32€.

- La Protecció de la Salut Pública per a la reducció d'animals peridomèstics i control de plagues: la reducció de coloms per un import de 3.039,98€.

- La Protecció de la Salut Pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: El tractament de l'Aigua per un import de 3.562,19€.

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 863,68€ la XI Festa de la Mel. 


SUBVENCIONS 2013


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 2.026,94€ el Control Sanitari d'Aigua per al Consum Humà


- La Diputació de Tarragona, a través del PAM 2013, ha subvencionat per un import de 42.238,40€ les Despeses de Manteniment.


- El Departament de Presidència de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 4.000€ la construcció d'un Bar al Camp de Futbol.


- El Departament de Presidència de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.000€ la reparació de sots als camins del terme municipal.


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.553,05€ la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues. 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 461,58€ els interessos préstec 2013. 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.000€ les despeses per fer front al manteniment i funcionament de la piscina municipal i 6.000€ per inversió a la piscina municipal.


 
 

 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."
 
-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."

 

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2017

-PEXI, Serveis Informàtics Ajuntament. 7.384€

-Bous. 460,46€

-Activitats Esportives Extraordinàries. 1.225€
 
-Consultori Mèdic. 1.399,44€
 
-Socorrista Piscina. 5.006,84€
 
-E-catàleg, grups culturals. 8.658,10€

 


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal de la Terra AltaConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament d'Arnes , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?