Perfil de Contractant d'Arnes

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
En termini PLEC DE CLAUSULES ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL BAR DE LA PISCINA D'ARNES 2018/65 SERVEIS
Pàgines: 1